Table


e-Commerce / CMS Hosting Packages    

Plan 1  

Plan 2  

Plan 3  
Server Processor2 x 3.0 GHz CPU2 x 3.0 GHz CPU4 x 3.0 GHz CPU
Server Memory2 GB DDR3 RAM2 GB DDR3 RAM4 GB DDR3 RAM
Disc Space10 GB25 GB50 GB
Bandwidth /month500 GB1 TB3 TB
cPanelYesYesYes
Managed ServerYesYesYes
Site BuilderYesYesYes
99.8% Uptime GuaranteeYesYesYes
Sub Domains101520
POP3 Accounts152025
MySQL Databases345
FTP Accounts345
Your e-commerce / CMS hosting account will come preinstalled with...
CGIYesYesYes
PHPYesYesYes
PerlYesYesYes
PythonYesYesYes
SSIYesYesYes
JSPYesYesYes
CronYesYesYes
FrontPageYesYesYes
CurlYesYesYes
GD 2YesYesYes
Image MagickYesYesYes
Streaming Video/MusicYesYesYes
Your e-commerce / CMS hosting account will have the following e-mail features...
Web MailYesYesYes
E-mail AliasYesYesYes
Auto RespondersYesYesYes
Mailing ListYesYesYes
Catch AllYesYesYes
Spam AssassinYesYesYes
Mail ForwardYesYesYes
IMAPYesYesYes
SMTPYesYesYes
Your e-commerce / CMS hosting account control panel features will include...
SoftaculousYesYesYes
Hotlink ProtectionYesYesYes
IP Deny ManagerYesYesYes
Custom Error PagesYesYesYes
Instant PHPnukeYesYesYes
Instant ChatroomYesYesYes
Instant ForumYesYesYes
Instant GuestbookYesYesYes
Instant CounterYesYesYes
Instant FormMailYesYesYes
Redirect URLYesYesYes
Web Based File ManagerYesYesYes
PW Protected DirectoriesYesYesYes
phpMyAdminYesYesYes
Your hosting account Log statistics...
Urchin 5YesYesYes
AnalogYesYesYes
AWstatsYesYesYes
WebalizerYesYesYes
Raw Log AccessYesYesYes
Referrer LogsYesYesYes
Error LogsYesYesYes
Your hosting account e-Commerce features...
Private SSL SupportYesYesYes
Interchange Shopping CartYesYesYes
osCommerceYesYesYes
ZenCartYesYesYes
Cube CartYesYesYes
Cost & Datacenter...
Setup FreeFREEFREEFREE
Monthly Price3500650012500
Minimum Contract12-months3-months3-months
Datacenter LocationSingaporeSingaporeSingapore

TOP